Při objednávce nad 1200 Kč získáte dopravu zdarma po celé České republice!

Celospolečenské vnímání konopí z hlediska jeho účinnosti při mírnění symptomů některých závažných onemocnění je v našich končinách věčně otevřené téma, které ovšem zaznamenává posun příznivým směrem. Konopí pro léčebné užití je v současné době možné v České republice zcela legálně získat na lékařský předpis, a to v rámci indikací jako je např. chronická neutišitelná bolest, spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a mnohá další závažná onemocnění (viz přehled Státního ústavu pro kontrolu léčiv).

Možnost využít konopí i při léčbě alkoholismu a jiných závislostí je dalším milníkem, který je mezi odborníky zatím diskutován pouze zřídka, nicméně s postupující legalizací konopí ve světě se stává zajímavou alternativou.

Závěr předběžné zprávy WHO (World Health Organisation / Světová zdravotnická organizace) o cannabidiolu (dále jen „CBD“) z roku 2017 hovoří jasně: CBD, jeden ze dvou nejdůležitějších cannabinoidů obsažených v konopí, není návykový, a naopak příznivě působí při léčení mnoha nemocí i závislostí – jak na alkoholu, tak na tvrdých i lehkých drogách, jako je třeba nikotin.

V roce 2013 proběhl v Londýně malý, ale svými výsledky zajímavý výzkum kuřáků, kteří si přáli s kouřením přestat. Během jednoho týdne dostali k dispozici inhalátor s CBD (nebo s placebem), který měli použít, kdykoli dostanou chuť na cigaretu. Uživatelé CBD snížili svou spotřebu cigaret o 40 %.[1]

Alkohol – skrytá hrozba

Mluvíme-li o závislostech, využijme srovnání užívání konopí s vyšším obsahem THC a konzumace alkoholu. Podle WHO v důsledku opilosti umírá ročně až 3,3 milionu lidí. Alkohol také na rozdíl od konopí často podněcuje záchvaty agrese a vyvolává fyzickou závislost. Ani jedno z toho neplatí pro vliv konopí. Konopím se navíc nelze předávkovat.

Pro léčbu závislosti je možné užívat pouze cannabidiol, který je dostupný například v podobě CBD olejů. Je dokázáno, že při jeho konzumaci nehrozí poškození organismu, jak tomu bývá u alkoholu, ale naopak má pro tělo řadu blahodárných účinků.

Na základě několika nedávných studií byl zároveň CBD zkoumán z hlediska jeho možných účinků coby neuroprotektiva. Alkoholismus vede prokazatelně k neurodegenerativním změnám v lidském mozku, poruchám chování a kognitivních funkcí, což následně přispívá k chronické povaze tohoto typu recidivujícího onemocnění. Aplikací CBD došlo k prokazatelnému zmírnění degenerativních změn, které se na mozkových buňkách v důsledku alkoholismu projevují.[2]

Je tedy možná nasnadě se zamyslet, kudy vedou zatím neprošlapané cesty alternativního řešení alkoholismu a dalších závažných problémů se závislostmi.

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23685330

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305713002104