Úhrada léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění

Úhrada léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění

Je velmi pravděpodobné, že se v současné době blížíme k dalšímu milníku v otázce léčebného konopí (konopí pro léčebné použití). To má již v současné době svůj nezpochybnitelný status a přesnou indikaci pro předpis od lékařů určených specializací (o konopí na lékařský předpis čtěte více zde).

Bude léčebné konopí hrazeno?

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZČR“) v letošním roce navrhuje úhradu léčebného konopí ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, a to až ve výši 90 %.[1] Výše doplatku tak bude srovnatelná s doplatky u léčby chronických onemocnění. K tomuto kroku přistoupilo MZČR hlavně z důvodu, aby bylo léčebné konopí finančně dostupné pro všechny skupiny pacientů, především pro ty, kteří jsou v invalidním důchodu nebo mají nízké příjmy. V ideálním případě by tedy stát pacientům hradil prodejní cenu léčebného konopí v lékárně téměř v plné výši. MZČR si od svého kroku slibuje, že se při této míře dostupnosti sníží počet domácích pěstitelů konopí, což je samozřejmě otázka…

Kolik gramů konopí na člověka?

Pozitivním faktem však zůstává, že se ministerstvo touto otázkou zabývá, že se s konopím pro léčebné užití začíná počítat nejen celospolečensky, ale také systémově. Podle návrhu představuje měsíční limit pro úhradu 30 g konopí na pacienta. V průměru se dle údajů lékáren vystaví recepty do objemu 10 g léčebného konopí pro jednoho pacienta na měsíc. Cena léčebného konopí bude ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) nově regulována a výše doplatku bude zastropována. Doplatek pacienta pak představuje pojistku proti úniku konopí na černý trh.

Tento návrh úhrady podporují i čeští lékaři. Z dotazníku, který SÚKL rozeslal koncem roku 2018, k němu vyjádřilo souhlas plných 75 % oslovených respondentů z řad lékařů. Kladně se k návrhu postavila také Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (dále jen ČLS JEP).„Léčba konopím je jednoznačně alternativní způsob léčby... Vítáme návrh ministerstva, že těmto lidem, kterým konopí může v léčbě skutečně pomoci, bude hrazena téměř celá částka,“ uvedl předseda ČLS JEP Štěpán Svačina.[2]

Spotřeba konopí se zvyšuje

Dle oficiálních údajů SÚKL se spotřeba konopí na lékařský předpis kontinuálně zvyšuje. Cena za 1 g léčebného konopí vypěstovaného v ČR pro pacienta je dnes 180 Kč bez DPH. Průměrné měsíční náklady na jednoho unikátního pacienta činí 1 134 Kč bez DPH.[3] Návrh MZČR tak léčebné konopí pacientům významně ekonomicky zpřístupňuje. Náklady by se nově měly pohybovat maximálně v řádu stokorun měsíčně.

Dle údajů MZČR je přibližně 90 % celkového množství léčebného konopí vydáváno na diagnózu chronické neztišitelné bolesti, následuje roztroušená skleróza u cca 4 % z celkového množství předepsaného konopí. Jak uvedl předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, Jiří Kozák, o léčebné konopí je mezi pacienty velký zájem. Chtějí jej vyzkoušet místo klasických léků.[4]

Je jednoznačně pozitivní, že se konopí dostává do popředí zájmu lidí, odborné veřejnosti i systému lékařské péče. Jistě je to zatím běh na dlouhou trať, ale důležité je, že je tato otázka vůbec ve hře a konopí jako mimořádná rostlina s množstvím blahodárných a dosud plně neprozkoumaných účinků je jako taková postupně demytizována.

[1] Zdroj: https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-navrhuje-uhradu-lecebneho-konopi-z%C2%A0verejneho-zdravotn_16737_1.html

[2] Tamtéž

[3] Tamtéž

[4] Tamtéž

Bisnode