Konopí prospívá nemocným Parkinsonovou chorobou

Konopí prospívá nemocným Parkinsonovou chorobou

Konopí bylo po tisíciletí běžnou součástí přírodního lékařství. Po desetiletích jeho zákazu se vrací na scénu jako účinný pomocník při symptomech onemocnění, jako je Alzheimerova choroba nebo roztroušená skleróza. Tentokrát jsme se zaměřili na studie zkoumající léčbu symptomů Parkinsonovy choroby.

Neurodegenerativní onemocnění pojmenované po Jamesi Parkinsonovi, který je poprvé v roce 1817 popsal, postihuje nejčastěji lidi po 50 letech věku. Nemoc spočívá v tom, že ubývá mozkových buněk, které produkují dopamin, který je zodpovědný za přenos signálů mezi neurony. Viditelnými projevy jsou klidový třes, zpomalené pohyby či zhoršená koordinace pohybů. Nemoc též doprovází častá únava, poruchy spánku a deprese.

Izraelští vědci zkoumali mezi lety 2011 a 2012 skupinu pacientů trpící Parkinsonovou chorobou.

Podávali jim konopí a 30 minut po jeho požití kontrolovali hodnoty pohybu na škále UPDRS (Unified Parkinson‘s Disease Rating Scale). Nejen že snížení hodnot bylo významné, ale pacienti také prohlašovali, že lépe spí a méně trpí bolestí. [1] Jiný izraelský výzkum prokázal zmírnění potíží spojené s Parkinsonovou chorobou, jako jsou deprese, bolest, chvění a svalová ztuhlost. [2]

Vědci ze státu Colorado ve Spojených státech uspořádali rozsáhlý internetový výzkum mezi pacienty s Parkinsonovou chorobou a s roztroušenou sklerózou. Přes 40 % z téměř 600 respondentů užívalo konopí. Poté, co s užíváním začali, došlo k mnoha změnám v jejich nemoci: nemuseli užívat tolik léků a podstatně se zlepšily jejich nálady, paměť a únava. [3]

Všechny výzkumy se shodují na tom, že vliv konopí na projevy Parkinsonovy choroby je pozitivní, avšak výzkumů je stále nedostatek, přestože výsledky těch dosavadních přinášejí dobré přísliby do budoucna.

 

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24614667

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29059132

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28735833

Bisnode