Cannabidiol (CBD) pomáhá dětem s epilepsií

Cannabidiol (CBD) pomáhá dětem s epilepsií

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění, které se projevuje epileptickými záchvaty, což jsou přechodné poruchy funkce mozku. Nadějí na léčbu epilepsie je konopí. Co říkají dosavadní vědecké výzkumy? Zaměřujeme se na odborné studie, které zkoumají dětské pacienty.

Vliv konopí na epilepsii se zkoumá již od 70. let a mezi epileptiky je v současnosti konopí rozšířená volba, protože na rozdíl od specializovaných léků produkty obsahující CBD jsou přírodní a nemají tolik vedlejších účinků. Pacienti často volí konopí proto, že jiná medikace nezabírá. [1]

Pozitivní příklady z Itálie, USA a Izraele

Že cannabidiol (CBD) omezuje epileptické záchvaty, je předpoklad a také výsledek výzkumu italského vědce Emilia Peruccy, který během celého roku pacientům s epilepsií podával doplňující CBD. Pacienti však během toho roku podstupovali i jiné terapie, takže výsledky nebyly čistě na základě vlivu CBD. Perucca zkoumal dva typy dětské epilepsie, syndrom Dravetové a Lennox-Gastautův syndrom. U obou případů účinky CBD byly dvoj-až trojnásobně vyšší než u placeba. [1]

Vědci z univerzity ve Stanfordu vyzvali rodiče epileptických dětí, kteří se sdružují ve specializované facebookové skupině, aby se zúčastnili výzkumu, zda jejich dětem pomůže konopí obohacené o CBD. Ve výzkumné skupině bylo celkem 19 dětí ve věku od 2 do 16 let a průměrný počet léků vyzkoušených před tímto výzkumem byl 12. Celkem 84 % rodičů zaznamenalo viditelné snížení frekvence epileptických záchvatů, z nichž ve dvou případech záchvaty ustaly úplně. Jako vedlejší účinky hlásily rodiny zlepšení nálady, ostražitost a kvalitnější spánek svých dětí. Negativní efekty byly únava a ospalost. [2]

Izraelští vědci zkoumali 74 epileptických dětí (1–18 let) napříč klinikami v celém státě. Po dobu 3 až 6 měsíců jim v olivovém oleji podávali rozpuštěný cannabidiol (CBD) a THC v poměru 20:1. Výrazné zlepšení zaznamenalo 89 % pacientů, z nichž 18 % hlásilo 75–100% úbytek záchvatů. Pět pacientů zaznamenalo zhoršení záchvatů, proto přestali CBD užívat. [3]

Zmiňované studie stejně jako mnohé další hodnotí CBD jako velice slibnou alternativu léčby dětské epilepsie. Výsledky výzkumů jsou velice pozitivní a užívání extraktu konopí obohaceného o CBD se stává mezi epileptiky čím dál populárnější, protože díky němu frekvence epileptických záchvatů může klesnout i velice výrazně.

 

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5767492

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4157067

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26800377

 

 

 

Bisnode