Konopí pro léčebné použití

Konopí pro léčebné použití

Konopí pro léčebné použití je v České republice stále diskutovaným celospolečenským tématem. V této problematice vzniká množství otázek, pochybností, kontroverzí a bohužel i nepříjemných mýtů, které odvádí pozornost od pravého přínosu, který může konopí pro léčebné použití pacientům poskytnout. Podívejme se tedy na základní fakta.

Co je konopí pro léčebné použití

Konopí pro léčebné použití (dále jen „konopí“) musí v České republice splňovat předem stanovená pečlivě kontrolovaná kritéria, regulovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“). Jedná se o kvalitativní požadavky na léčebné přípravky používané pro výdej v lékárnách. Jeho indikací je podpůrná či doplňková léčba ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění.

Z hlediska rostlinného původu se jedná o sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica L. Mezi nejvýznamnější účinné složky konopí pro léčebné použití patří: Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol (dále jen „THC“) a cannabidiol (dále jen „CBD“). Obsah účinných látek se dle regulace může pohybovat od 0,3 % do 21 % u THC a od 0,1 % do 19 % u CBD.

Zákonný rámec regulace

Legální prodej konopí pro léčebné použití je v České republice regulován zejména zákonem o návykových látkách (167/1998 Sb.) a vyhláškou o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (236/2015 Sb.).

Pro konopí legálně vypěstované v České republice platí, že spadá pod kontrolu SÚKL, resp. pod Státní agenturu pro konopí pro léčebné účely (dále jen „SAKL“). Nastaveny jsou přesné požadavky z hlediska kvality a obsahu účinných látek vycházejících z platných právních předpisů. Činnost SAKL zahrnuje udělování licencí k pěstování konopí pro léčebné použití, zajištění výkupu vypěstovaného a sklizeného konopí pro léčebné použití a jeho distribuci.

Užití konopí pro léčebné použití

Konopí pro léčebné použití se v ČR používá zejména na tlumení chronické neutišitelné bolesti, při neurologických potížích a spasticitě. Předepsat jej mohou pouze lékaři 13 odborností například z oboru onkologie, neurologie, revmatologie, ortopedie, lékaři se specializací na léčbu bolesti nebo paliativní medicínu. V lékárně se konopí pro léčebné použití vydává výhradně na elektronický recept jako individuálně připravovaný léčivý přípravek. V současné době eviduje SÚKL zhruba 50 lékařů zaregistrovaných k možnosti předepisovat konopí. Měsíční limit hmotnosti léčiva určeného pro jednoho pacienta je 180 g. České konopí mohou lékárny nakupovat od SÚKL za necelých 150 Kč za 1 g bez DPH.

Onemocnění, na která lze v současnosti získat předpis na konopí

Dle aktuálně platné legislativy může být konopí předpisováno na níže uvedená onemocnění, a to pouze uvedenými lékaři-specialisty:

Indikace

Specializovaná způsobilost lékaře

chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu)

klinická onkologie
radiační onkologie
neurologie
paliativní medicína

léčba bolesti
revmatologie
ortopedie
infekční lékařství
vnitřní lékařství
oftalmologie
dermatovenerologie
geriatrie

spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře

neurologie
geriatrie   

nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV

klinická onkologie
radiační onkologie
infekční lékařství
dermatovenerologie
geriatrie

Gilles de la Tourette syndrom

psychiatrie

povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí

infekční lékařství
dermatovenerologie
geriatrie

Zdroj tabulky: http://www.sukl.cz/konopi-pro-lecebne-pouziti?highlightWords=konop%C3%AD

 

Všechna výše uvedená onemocnění patří k opravdu těžkým a závažným. Je proto zcela klíčové zajistit pacientovi co nejvyšší možnou kvalitu života. A všechny dostupné prostředky, které mohou napomoct, se rozhodně počítají. I proto je nutné dělat osvětu, dodávat odborné a laické veřejnosti nezbytné informace, aby konopí pro lékařské použití mohlo prokázat svou mimořádnou službu a pomáhat co největšímu množství pacientů na cestě životem se závažným onemocněním.

 

Zdroj: http://www.sukl.cz/konopi-pro-lecebne-pouziti

Zdroj: http://www.sakl.cz/home/zakladni-informace

S produkty CARUN se můžete seznámit v luxusních WELLNESS provozech