Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace uživatele

  1. Udělujete tímto souhlas společnost CARUN PHARMACY, s.r.o. se sídlem Orlovská 726/155, Heřmanice, Ostrava, 713 00 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 54457, IČ: 294 52 996 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  1. Jméno, příjmení a e-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření zákaznického profilu.

  2. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu užívání uživatelského profilu a dále po dobu 3 let od posledního přihlášení.

  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

    1. Poskytovatel webhostingu společnost WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1886.

    2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: