Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem účasti v soutěži


1. Zapojením se do soutěže souhlasíte s pravidly soutěže a udělujete společnosti CARUN PHARMACY s.r.o., se sídlem Orlovská 726/155, Slezská Ostrava, 713 00 Ostrava 
IČ: 294 52996 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54457 (dále jen „společnost Carun“, „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto vaše osobní údaje:
jméno a příjmení;
emailovou adresu;
V rámci soutěže „Soutěž o poukaz v hodnotě 1000 Kč“.


2. Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu bydliště je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem vašeho zařazení do soutěže a kontaktování za účelem případného předání výhry. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání soutěže a dále 2 roky od jejího ukončení.


3. Souhlasíte s tím, že v případě výhry budou vaše osobní údaje v rozsahu křestní jméno a první písmeno příjmení, budete-li z nich identifikovatelný, zveřejněny na webových stránkách společnosti Carun.


4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jeho udělení vás však nelze zařadit do soutěže pro nepřistoupení na podmínky účasti v soutěži a nemožnost zpracovat soutěžní příspěvek bez užití osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@carun.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Carun.


5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel software Mailchimp,
b. Poskytovatel webhostingu společnost WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1886,
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Carun nevyužívá.


6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování, 
  • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Bisnode